Anunturi Publice Clinica Medo

MEDO S.R.L. titular al proiectului Centru de Sanatate ASTRAL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul Centru de Sanatate ASTRAL, propus a fi amplasat in orasul Ghimbav, CF 101648, CF 101649, CF101650, CF 101654.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de email  www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anuntului.”

Decizia de incadrare se va emite dupa  cele  5 zile de la data publicarii  anuntului de titular si dupa 8 zile de la mediatizarea deciziei de catre A.P.M. Brasov si in lipsa comentariilor/observatiilor (la proiectul deciziei de incadrare) din partea publicului.