Anunturi Publice

MEDO S.R.L. titular al proiectului Centru de Sănătate ASTRAL, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare“, pentru proiectul Centru de Sănătate ASTRAL, propus a fi amplasat în orașul Ghimbav, CF 101648, CF 101649, CF101650, CF 101654.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului.”

Decizia de încadrare se va emite dupa  cele  5 zile de la data publicării  anunţului de titular și după 8 zile de la mediatizarea deciziei de către A.P.M. Brașov și în lipsa comentariilor/observaţiilor (la proiectul deciziei de încadrare) din partea publicului.